Liên hệ

Địa chỉ đăng ký:

Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, unit 14 B & C 87000 Labuan Federal Territory
Malaysia
Địa chỉ KL:

149 Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur Malaysia

Email: info@globalequipmentcorp.com

Tel: +60 1767410/+60 340231880

Email us:

Find us: