ဆက္သြယ္ရန္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လိပ္စာ-

Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, unit 14 B & C 87000 Labuan Federal Territory Malaysia

ကြာလာလမ္ပူရ္လိပ္စာ-

149 Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur Malaysia

Email: info@globalequipmentcorp.com

Tel: +60 176742910/ +60 340231880

Email us:

Find us: